• Klantenbeoordeling 8.1
 • 3 x winnaar Thuiswinkel Award

Afrastering

Onze tips

Tips schrikdraadapparaten

 1. 159,95 89,00
    153
  gratis artikel t.w.v. 9,99
 2. 159,95 95,35
    97
  gratis artikel t.w.v. 9,99

Tips lint, koord en schrikdraad

 1. 61,95 41,26
    285
  gratis artikel t.w.v. 1,99
 2. 34,95 19,59
    264
  gratis artikel t.w.v. 1,99

Tips isolatoren

Een elektrische afrastering bestaat uit:
1. Een elektrisch afrasterapparaat, dat regelmatig stroomimpulsen geeft
2. Één of meerdere geleiders (schrikdraadschriklintschrikkoord), die de stroom transporteren
3. Isolatoren, die de stroom ten opzichte van de aarde isoleert
4. Afrasterpalen
5. De aardpennen van het afrasterapparaat
6. Aansluitkabels

De werking
Als het dier het draad aanraakt wordt het stroomciruit gesloten. De elektrische schok stroomt door het dier naar de aarde en terug via de aardpennen, naar het apparaat. Het dier krijgt zo een onaangename, ongevaarlijke stroomstoot waardoor het dier afstand zal nemen van het draad.

1. Het apparaat
Het afrasterapparaat zendt met vaste regelmaat stroomimpulsen uit en is hiermee het hart van het afrasteringsysteem. Belangrijk bij een goede afrastering is de keuze van de juiste apparatuur; o.a. de hoogte van de spanning bij weerstand. In het algemeen wordt hierbij uitgegaan van een weerstand van 500 Ohm, dit is hetzelfde als de weerstand die ontstaat wanneer het dier in aanraking komt met het stroomdraad.
Belangrijk is dat de spanning, zoals voorgeschreven volgens VDE-Weidebeveiligings-voorschriften, niet onder de 2.000V mag liggen, omdat anders de functie van de weideafrastering beperkt wordt. In de nieuwe Ako net- en accu-apparaten is een optisch en akoestisch waarschuwingssignaal gebouwd, welke al onder de 2.500V actief wordt en zodoende de beste bescherming voor het dier waarborgt. Alle Ako apparaten voldoen aan de Europese EN 61011/-2 en EG 89/336/EWG normen, gemarkeerd door het CE-teken. Ben je in de gelegenheid om een apparaat op 230V aan te sluiten. Kies dan altijd voor één van van de netstroomapparaten. Op onze website vind je een compleet overzicht van alle schrikdraadapparaten met bijbehorende specificaties.

2. Elektrische geleidingsdraden
Onder elektrische geleiding wordt het koord, draad of  lint verstaan.
De Ako geleiders zijn te verkrijgen in drie soorten, de PremiumLine met verzinkte koperdraden en dikke RVS draden met een minimale weerstand voor lange afrasteringen, Topline met RVS draden voor middellange afstanden en de Economy-Line met RVSdraden voor kleinere afstanden. Belangrijk aspect is de breukbelasting. Deze is voor koord het hoogst, dan voor lint en tenslotte voor draad. Ook de zichtbaarheid is een belangrijk aspect, dit is bijvoorbeeld belangrijk bij paarden. Hierbij kan het best (wit) lint worden gebruikt.
Een overzicht van alle specificaties van de diverse soorten geleiders vind je op onze website bij de producten on der knop 'extra info'.

3. Isolatoren
Voor elk type geleiding (koord, draad of lint) zijn specifieke isolatoren te verkrijgen. Vaak is een slechte isolering de oorzaak van het slecht functioneren van de afrastering. Oude en defecte isolatoren zorgen voor een verkeerde geleiding (doorslaan) van de stroom via de paal de grond in, waardoor veel stroom verloren gaat.
Voor een extra lange levensduur van uw lint kies je voor één van de klemisolatoren.

4. Palen
Palen kunnen gebruikt worden voor een permanente of een tijdelijke afrastering.
Houten palen en 'Duro' palen zijn geschikt voor een permanente, langdurige afrastering. Kunststof- en stalen palen worden gebruikt voor tijdelijke afrasteringen, bijvoorbeeld voor rantsoen- of deelbeweiding.

5. Aarding
Aarding is zeer belangrijk en bepaalt 50% van de kwaliteit van de afrastering.

Een correcte aarding wordt verkregen door het apparaat aan te sluiten op aardpennen. Zonder aardpen is de circulatie namelijk niet gesloten. Voor net- en accu-apparaten worden in de regel 2 tot 3 aardpennen gebruikt (afstand tussen aardpennen 3 mtr.), voor batterij-apparaten 1 aardpen. Dit is overigens een indicatie en afhankelijk van de bodemstructuur. Zo heeft bijvoorbeeld droge grond een minder gunstige geleiding dan vochtige grond.

6. Aansluitmateriaal
Goede aansluiting is erg belangrijk, zodat er geen stroomverlies optreedt. Ten eerste moet het apparaat worden aangesloten aan de aardpen(nen) en aan de elektrische geleiding. Verder dien je ervoor te zorgen dat u een goede verbinding maakt tussen de elektrische geleiding d.m.v. draad en lintverbinders.

Mocht je nog vragen hebben neem dan gerust contact op met onze verkoopafdeling.

Afrastering Overzicht Weide

Afrastering Overzicht rij 1

Afrastering Overzicht rij 2

Afrastering Overzicht rij 3


Een elektrische afrastering bestaat uit:

1. Een elektrisch schrikdraadapparaat, dat regelmatig stroomimpulsen geeft

2. Grondkabels, voor aansluiting van apparaat naar geleider

3. De aardpennen van het afrasterapparaat

4. Blikesembeveiliger 

5. Aansluitkabel met aansluitoogjes voor aansluiting van apparaat aan geleider of aardpen(nen)

6. Afrasterpalen

7. Stroomschakelaar combo, voor het schakelen tussen 1 of 2 weides

8. Isolatoren, die de stroom ten opzichte van de aarde isoleert

9/10. Aansluitkabels

11. Een of meerdere geleidingsdraden (schrikdraadschrikkoord of schriklint) , die de stroom transporteren

12. Poortgrepen en toebehoren

13. Waarschuwingsbordjes

14. Afstandsisolatoren

15. Weidepalen, deel uw weide op met deze handige insteekpalen van kunststof

16. Verbind u draad, koord of lint op een zekere en veilige manieren met draadverbinders

17. Draadspanners, houd uw afrastering op de juiste spanning

Agradi heeft vele soorten geleiders van het merk Ako.

Ze zijn verdeeld in drie kwaliteitssoorten:


PremiumLine (5 jaar UV-garantie)

Ako PremiumLine garandeert de beste kwaliteit en hoogste geleidbaarheid. In vergelijk met de andere, veel voorkomende materialen, biedt de Ako PremiumLine geleiders een 40x hogere geleiding. Dit door de combinatie van koper draden en dikke RVS draden.

De Ako PremiumLine geleiders (lint, draad en koord) worden ingezet bij moeilijk houdbare dieren en bij grotere afstanden (tot 15 km). De Ako PremiumLine producten hebben een unieke 5 jaar UV-garantie.


Ako TopLine Plus TriCONDTM (4 jaar UV-garantie)

Ako TopLine Plus garandeert een uitstekende geleiding en kwaliteit voor de inzet van kleine tot middelgrootte afrasteringen (tot 10 km).  In vergelijk met RVS draden van gelijkbare sterke lint, draad en koord, heeft de TopLine Plus door de nieuwe RVS draden met TriCONDTM een 5x hogere geleiding. Daardoor heeft een zeer lage weerstand en een 5x zo sterke werking.


Ako EconomyLine (3 jaar UV-garantie)

De standaard geleiders met RVS draden voor korte afstanden tot 600 meter.


Ako Lint

Ako Koort

Ako Draad


Wij feliciteren je met de aankoop van uw elektrische afrasterapparaat. Je hebt een hoogwaardig apparaat aangeschaft, dat voldoet aan de geldige veiligheidsvoorschriften en de betreffende EU-richtlijnen (CE). Met dit apparaat verbeter je de bewaking van uw weide aanzienlijk. Plaatselijke invloeden en omstandigheden kunnen uw afrastering beïnvloeden, daarom kan een absolute bewaking niet gegarandeerd worden. De verkoper geeft geen garantie dat de afrastering uitbraakveilig is, de elektrische afrastering dient ter verbetering van de beveiliging. Let daarom op de navolgende en de bijgevoegde specifieke gebruiksaanwijzing. 

Veiligheidsaanwijzingen

Neem deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig in acht en bewaar deze na de installatie zeer goed. 

Elektrische afrasteringen moeten zo gemonteerd en bediend worden, dat deze geen elektrisch gevaar voor mensen, dieren of hun omgeving veroorzaken. 

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of na instructies over het gebruik van het toestel door de persoon, verantwoordelijk voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht worden gehouden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen. 

Elektrische afrasteringen waar dieren of mensen in verstrikt kunnen raken, dienen vermeden te worden. Een elektrische afrastering mag niet door twee (of meerdere) verschillende apparaten of door onafhankelijke afrasteringstroomcircuits van hetzelfde apparaat gevoed worden. 

Bij twee (of meerdere) verschillende elektrische afrasteringen, waarbij ieder door een andere apparaat verzorgd wordt, moet de afstand tussen de draden van de verschillende elektrische afrasteringen minimaal 2,5 m bedragen. Wanneer deze afstand gesloten moet worden, dan moet dat door middel van een elektrisch niet-geleidend materiaal of een geïsoleerde metalen poort geschieden.

Prikkeldraad of draad met scherpen kanten mag niet als elektrische afrastering toegepast worden.

Alle delen van de elektrische afrastering, die langs een openbare weg of een voetpad gemonteerd worden, dienen op regelmatige afstanden door waarschuwingsbordjes, die aan afrasteringpalen veilig bevestigd worden of aan de afrasteringdraden geklemd zijn, kenbaar gemaakt te worden. 

De waarschuwingsborden moeten aan de algemene plaatselijke bepalingen van de gemeente waar de elektrische afrastering geplaatst wordt voldoen (bijv. bordje moet aan beide zijden geel zijn en een opschrift volgens de inhoud "Pas op, elektrische afrastering" of het “bliksem”symbool bevatten. De grootte van het bord moet 200 mm x 100 mm bedragen). 

Tussen de aardstaaf van het apparaat en ieder ander aardingssysteem, zoals bijv. de veiligheidsaarding van het stroomvoorzieningsysteem of van het telefoonsysteem, moet minimaal een afstand van 10m aangehouden worden.

Bij alle behalve bij op batterijen werkende apparaten met een gering vermogen, moet de aardstaaf van het apparaat minimaal tot op een diepte van 1 m in de bodem indringen. 

Er dient op gelet te worden, dat geen kabels of buizen beschadigd worden. 

Verbindingsleidingen, die bij een spanning van meer dan 1 kV werken en binnen in gebouwen lopen, moeten geïsoleerd zijn tegen de geaarde delen van het gebouw. Dit kan bereikt worden door voldoende afstand tussen de verbindingsleidingen en de constructie van het gebouw te laten of door geïsoleerde hoogspanningsleidingen voor de verbindingsleidingen te gebruiken . 

Verbindingsleidingen, die in grond verlopen, moeten in beschermbuizen van isolatiemateriaal liggen of er moeten geïsoleerde hoogspanningsleidingen gebruikt worden. Er dient op gelet te worden, dat de verbindingsleidingen geen beschadigingen door hoeven van dieren of tractorbanden die in de boden zakken, kunnen oplopen.

Verbindingsleidingen mogen niet in dezelfde beschermbuis gelegd worden als de lichtnetvoorzieningsleidingen, communicatie- of dataleidingen. 

Verbindingsleidingen en draden van elektrische afrasteringen mogen niet boven sterkstroom- of bovengrondse telecommunicatieleidingen gelegd worden.

Kruisingen met sterkstroomleidingen moeten voorkomen worden, waar het mogelijk is. Wanneer zo'n kruising niet te voorkomen is, moet deze onder de sterkstroomleiding verlopen en indien mogelijk in een haakse hoek.

Wanneer verbindingsleidingen en draden van elektrische afrasteringen in de buurt van een bovengrondse sterkstroomleiding verlopen, mogen de afstanden niet geringer zijn dan in de navolgende tabel. 

Wanneer verbindingsleidingen en draden van elektrische afrasteringen in de buurt van een sterkstroomleiding gemonteerd worden, mag de hoogte boven de grond niet boven de 2,5 meter uitkomen. Deze hoogte geldt voor iedere zijde van een rechthoekige projectie van de buitenste leider van de sterkstroomleiding tot op de bodem, voor een afstand van: 

- 2 m voor sterkstroomleidingen, die bij een nominale spanning tot 1.000 V werken.

- 15 m voor sterkstroomleidingen, die bij een nominale spanning van meer dan 1.000 V werken.

Wanneer verbindingsleidingen en draden van elektrische afrasteringen in de buurt van een telecommunicatieleiding of een telecommunicatiekabel gelegd worden, moet de afstand naar de leiding of de kabel tenminste 2 meter bedragen.

Elektrische afrasteringen die dienen om vogels te verschrikken, als omheining van huisdieren of voor training van dieren zoals koeien (koeientrainer), mogen alleen door apparaten met lage capaciteit verzorgd worden, waarmee nog een voldoende en veilige werking bereikt wordt.

Bij elektrische afrasteringen die bestemd zijn om vogels ervan te weerhouden op gebouwen te gaan zitten, mag de draad van de elektrische afrastering niet geaard zijn. De aarding moet als draad op isolatoren geschieden. Waarschuwingsbordjes (zie hierboven) moeten op alle plaatsen aangebracht worden, waar personen vrije toegang naar de elektrische geleiders kunnen hebben. 

Een niet geëlektrificeerde afrastering, die prikkeldraad of draad met scherpe kanten bevat, kan ter ondersteuning van één of meerdere geëlektrificeerde draden van een elektrische afrastering toegepast worden. De ondersteunende afrastering bij de geëlektrificeerde draden moeten zo aangebracht zijn, dat veiliggesteld is, dat deze draden met een minimum afstand van 150 mm van elkaar verwijderd zijn.

Waar een elektrische afrastering een openbaar voetpad kruist moet in de elektrische afrastering op deze plaats een niet geëlektrificeerde poort aanwezig zijn of er moet een overgang door middel van een afrasteringovergang zijn. Op ieder van deze overgangen moeten de in de buurt liggen geëlektrificeerde draden gele waarschuwingsbordjes (zie hierboven) dragen. 

De elektrische afrasterapparaten moeten volgens de in gebruiksaanwijzing omschreven positie geëxploiteerd worden. 

Geschiedt de installatie van het apparaat binnen in een gebouw, dan dient erop gelet te worden, dat het elektrisch afrasterapparaat in geen geval in een brandgevaarlijke ruimte (schuur, stal) geëxploiteerd mag worden. Bovendien mogen geen licht ontvlambare materialen in de buurt van de afrastering of aan de aansluitingen van de elektrische afrasterapparaat opgeslagen worden. 

Ter voorkoming van bliksemschade moet de afrasteringdraad op onbrandbaar materiaal via een overspanningbeveiliging met regelaar en vonkbaan aan de buitenwand van het gebouw aangebracht worden, voordat het elektrisch afrasterapparaat aangesloten wordt. Dit geldt ook voor combiapparaten, indien ze met een netadapter worden gebruikt. 

Niet aan bestaande aardleidingen van het stroomnet aansluiten. 

Iedere gebruiker van elektrische afrasteringen is wettelijk verplicht, het afrasterapparaat en de installatie regelmatig, volgens de gebruikersvoorwaarden te controleren, minimaal dagelijks! 

- Zichtcontrole van het apparaat en de afrastering 

- Meting van de minimumspanning van 2500 V op iedere plaats van de afrastering 

Voor de exploitatie in de stal dienen uitsluitend speciaal daarvoor ontwikkelde apparaten gebruikt te worden! 

Batterij- en accuapparaten in geen geval aan de stroomverzorging of dergelijke installaties aansluiten, die met netspanning in verbinding staan.

Overbelasting als gevolg van onweer kan de isolatie van schrikdraadapparaten beschadigen. In een dergelijk geval zou netspanning aanwezig kunnen zijn op de omheining met schrikdraad, waardoor mens en dier ernstig in gevaar kunnen worden gebracht. 

Daarom adviseren wij altijd netgevoede schrikdraadapparaten alleen aan spanningsnetten aan te sluiten die via een aardlekschakelaar met een uitschakelstroom van maximaal 30mA beveiligd zijn. 

Absolute noodzaak is de correcte opbouw van de schrikdraadomheining met extra vonkbrug en smoorspoel, zoals in de meegeleverde handleiding is beschreven. Bovendien is het zinvol om netgevoede schrikdraadapparaten tijdens onweersbuien van het net en indien mogelijk van de omheining te scheiden. 

Is er voor de voeding geen net met aardlekbeveiliging beschikbaar en is het apparaat tijdens een onweersbui aangesloten gebleven, dan moet deze zonder meer gecontroleerd worden voordat deze opnieuw in gebruik wordt genomen. Daarvoor moet ten minste één netaansluiting beschikbaar zijn die beschikt over een aardlekschakelaar. 

Ter controle wordt de aardaansluiting van het apparaat aan de aardleiding van dit spanningsnet aangesloten en vervolgens de netstekker van het apparaat verbonden met een door een aardlekschakelaar beveiligde contactdoos. "Tikt" het apparaat zoals het hoort en toont het geen afwijkingen ten opzichte van het normale gedrag, dan kan het apparaat weer aan de omheining worden aangesloten. Echter, als de aardlekschakelaar bij het aansluiten van het apparaat uitschakelt, dan mag het apparaat niet meer worden gebruikt en moet deze in een professionele werkplaats worden gerepareerd. 

Indien de aansluitleiding van dit apparaat beschadigd wordt, moet ze door de fabrikant, diens klantenserviceafdeling of een gelijkaardig gekwalificeerd persoon vervangen worden om gevaren te vermijden. Service en reparaties alleen door bevoegde vakmensen! 

Aarding 
De juiste aarding is zeer belangrijk, omdat de gehele functie van het apparaat in belangrijke omvang daarvan afhangt! 

Roestwerende aardpen na volledige montage tot aan de aanslag op een plaats met mogelijk hoge, constante vochtigheid in de bodem slaan. 

Eventueel moeten in droge gebieden resp. bodems met geringe elektrische geleidingscapaciteit (bijv. zandgronden) één of meer aanvullende aardstaven (lengte ca. 1 meter) gebruikt worden, die in afstand van telkens ca. 3 m ten opzichte van elkaar in de bodem geslagen worden 

Aansluiten

Voor de ingebruikname moet de bijgevoegde specifieke gebruiksaanwijzing gelezen worden Voor iedere handeling aan de aansluitingen van het apparaat dient altijd vastgesteld te worden, of het apparaat uitgeschakeld is respectievelijk niet met het net verbonden is!

Aansluitschema van het schrikdraadapparaat

Bij apparaten met batterijen op de juiste polen letten bij het monteren van de batterij: zwart = min; rood = plus.

Onderhoud van batterij en accu 
Batterij - en accuspanning moeten regelmatig met een mogelijk nauwkeurig meetapparaat doorgemeten worden. 

9 Volt droge batterij
• Voor de ingebruikname van de batterij moet de sticker, die de ontluchtingsopeningen afsluit, verwijderd worden. Dan is de batterij klaar voor gebruik. 

• Let op : Ook een ontladen alkalische 9 V - batterij kan enige tijd na het uitschakelen van het apparaat een bijna normale spanning in het bereik 7,5 - 8,5 Volt bereiken De batterij is echter toch verbruikt en dient verwijderd te worden, omdat bij normale werking de spanning weer onder ca. 4,5 V daalt (ideale spanning: 7,8-9V, tijdens de actieve werking!).

• Diverse 9 Volt apparaten kunnen ook met 12 Volt bedreven worden. Belangrijk: Hiervoor moet een speciale adapterkabel van de fabrikant gebruikt worden en de aanwijzingen voor 12 Volt moeten in acht genomen worden. 

12 Volt accu 
• Een 12 V - loodaccu is bij de typische geringe belasting voor elektrische afrasteringen al bij een spanning van 11,9 V ontladen en dient onmiddellijk opgeladen te worden. Wij raden een oplading al aan bij 12,1 V, om een optimale levensduur te garanderen. Ook bij een korte ontlading onder 11 V wordt een normale loodaccu duurzaam beschadigd. 

• Door overlading, d.W.Z. verder opladen van de accu na het bereiken van een maximale spanning van 13,8 V wordt niet alleen de accu beschadigd maar er kunnen ook accuzuren in aanzienlijke omvang uitlopen, die het elektrische afrastering kunnen beschadigen. (ideale spanning: 12,6 - 13,8V) 

• In geen geval mag een accu langere tijd zonder controle aan het apparaat aangesloten blijven' 

• 12 Volt accu's mogen alleen in geventileerde ruimtes met een geschikt oplaadapparaat opgeladen worden. 

• Bij langere bedrijfspauzes (bijv. winterpauze) moeten de accu's aan een oplaadapparaat met een verzorgingsschakelaar aangesloten worden. Anders kunnen de accu's door hun zelfontlading duurzaam beschadigd worden. 

• Apparaten die voor de werking met een 12 Volt natte accu bestemd zijn moge niet met een gel-accu uitgerust worden. Anders bestaat er explosieqevaarl!' 

• Indien de batterijen resp. accu's ontladen zijn, moeten deze volgens de chemisch afvalvoorschriften verwijderd worden!

Garantie
Naast de wettelijke garantie garanderen wij een garantie volgens de navolgende voorwaarden: 

• De garantie begint bij aankoopdatum. Garantieaanspraken worden uitsluitend na het voorleggen van de rekening resp. de kassabon erkend. Het retourneren geschiedt op kosten van de koper. De garantiereparatie geschiedt kosteloos, resp. wij behouden ons het recht voor, naar keuze een gelijkwaardig apparaat te leveren. 

• De garantie geldt bij vakkundig gebruik volgens de gebruiksaanwijzing en vervalt bij het ingrijpen van onbevoegde personen alsook bij gebruik van niet originele reservedelen. 

• We verhelpen naar onze eigen voorkeur door herstelling of evrvangen van het apparaat kosteloos alle tekortkomingen, die het gevolg zijn van materiaal- of fabricagefouten. 

• De duur van de garantie en het adres van de garantiegever ontneemt u uit de bijgevoegde specifieke gebruiksaanwijzing. 

• Accu's resp. batterijen van iedere soort, overspanningschades (o.a. bliksem) alsook schades door uitlopen van accuzuren zijn van de garantie uitgesloten.