Gratis verzending vanaf € 39,-
Voor 15:00 besteld, vandaag verzonden
90 dagen gratis retour *

20% korting op diverse producten van zomercollecties 2022

20% korting op diverse producten van zomercollecties 2022

Schrikdraadapparaten

Schrikdraadapparaten zijn er vele varianten en allemaal verkrijgbaar bij Agradi.nl. Heb je hulp nodig met het uitzoeken van een apparaat?

Categorieën

Neem dan een kijkje bij de Keuzehulp Schrikdraadapparaten onderaan deze pagina. Ook hebben wij een Gebruiksaanwijzing voor schrikdraadapparaten.

Omdat er zoveel keuze is, is er een keuzehulp tabel opgemaakt met de specificaties van de meeste schrikdraadapparaten. Hierin wordt weergegeven hoeveel spanning en joule een apparaat maximaal kan hebben. Ook wordt er beschreven hoe goed een schrikdraadapparaat werkt bij kort, gemiddeld en lang gras, omdat dit zorgt dat er een minder goede doorstroom is van de electriciteit. Deze tabel is onderaan deze pagina te vinden onder het kopje Keuzehulp Schrikdraadapparaten, om jou te helpen om de beste keuze in jouw situatie te maken.

Hulp nodig bij het kiezen van een schrikdraadapparaat? In de volgende beschrijving wordt uitgelegd hoeveel uitgaande spanning en joule apparaten kunnen hebben en bij hoelang gras de Ako, Corral en Cavallo schrikdraadapparaten goed werken. De volgende tabellen komen van pas bij een keuze maken welk schrikdraadapparaat het beste bij je past.

In het onderstaande schema vindt u uitleg over de gebruikte symbolen.

Keuzehulp Afrasteringsapparaten SymbolenIn het onderstaande schema vindt u de schrikdraadapparaten die op zowel netstroom (220V) als op accu (12V) werken. Het grote voordeel van deze schrikdraadapparaten is dat het zowel inzetbaar is als u 220V voorhanden heeft (dicht bij huis) en u kunt het apparaat inzetten in een weide waar het autonoom moet werken.

Keuzehulp Afrastering Schrikdraadapparaten Duo
In het onderstaande schema vindt u de schrikdraadapparaten die op netstroom werken (220V). Dit is altijd de beste keus als u netstroom (stopcontact) voorhanden heeft. Het is namelijk goedkoper in gebruik (u hoeft niet een extra batterij of accu aan te sluiten) en is ook krachtiger dan een accu (12V), batterij (9V) of apparaat met zonnepaneel.

Keuzehulp Afrastering Schrikdraadapparaten Netstroom

In het onderstaande schema vindt u de schrikdraadapparaten die op op een accu (12V) werken. Het bijzondere van deze apparaten is dat de accu geheel in het apparaat past en dat het apparaat ook op netstroom is aan te sluiten door middel van een adapter (optionele adapter 220-12V art. 0001423). Wanneer u dicht bij huis netstroom voorhanden heeft kunt u het apparaat direct gebruiken waarbij hij tevens de accu oplaad. Accu apparaten zijn krachiger (meer uitgaande Joule) dan batterij apparaten.

Keuzehulp Afrastering Schrikdraadapparaten Inwendige Accu

In het onderstaand schema vindt u de schrikdraadapparaten waarbij de accu (12V) buiten het apparaat wordt geplaats. Deze apparaten zijn ook te gebruiken op 220V met de optionele adapter art. 0001423 (let op! behalve de AN500, Corral A130 en A350).

Keuzehulp Schrikdraadapparaten Uitwendige AccuIn onderstaand schema vindt u de schrikdraadapparaten die op een batterij (9V) functioneren. Batterij Schrikdraadapparaten worden veel gebruikt daar ze zeer geschikt zijn voor kleine weides, autonoom werken en relatief goedkoop zijn in aanschaf. De batterijen gaan ongeveer een weideseizoen mee (bij optimale omstandigheden) en zijn veel goedkoper dan een 12V accu. Alle batterij schrikdraadapparaten zijn ook te gebruiken met een 12V accu, hierdoor wordt het apparaat ongeveer 2x zo krachtig (behalve Corral B160 deze is alleen te gebruiken met een 9V batterij).

Afrastering Schrikdraadapparaten Batterij


Wij feliciteren je met de aankoop van uw elektrische afrasterapparaat. Je hebt een hoogwaardig apparaat aangeschaft, dat voldoet aan de geldige veiligheidsvoorschriften en de betreffende EU-richtlijnen (CE). Met dit apparaat verbeter je de bewaking van uw weide aanzienlijk. Plaatselijke invloeden en omstandigheden kunnen uw afrastering beïnvloeden, daarom kan een absolute bewaking niet gegarandeerd worden. De verkoper geeft geen garantie dat de afrastering uitbraakveilig is, de elektrische afrastering dient ter verbetering van de beveiliging. Let daarom op de navolgende en de bijgevoegde specifieke gebruiksaanwijzing.

Veiligheidsaanwijzingen

Neem deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig in acht en bewaar deze na de installatie zeer goed.

Elektrische afrasteringen moeten zo gemonteerd en bediend worden, dat deze geen elektrisch gevaar voor mensen, dieren of hun omgeving veroorzaken.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of na instructies over het gebruik van het toestel door de persoon, verantwoordelijk voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht worden gehouden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.

Elektrische afrasteringen waar dieren of mensen in verstrikt kunnen raken, dienen vermeden te worden. Een elektrische afrastering mag niet door twee (of meerdere) verschillende apparaten of door onafhankelijke afrasteringstroomcircuits van hetzelfde apparaat gevoed worden.

Bij twee (of meerdere) verschillende elektrische afrasteringen, waarbij ieder door een andere apparaat verzorgd wordt, moet de afstand tussen de draden van de verschillende elektrische afrasteringen minimaal 2,5 m bedragen. Wanneer deze afstand gesloten moet worden, dan moet dat door middel van een elektrisch niet-geleidend materiaal of een geïsoleerde metalen poort geschieden.

Prikkeldraad of draad met scherpen kanten mag niet als elektrische afrastering toegepast worden.

Alle delen van de elektrische afrastering, die langs een openbare weg of een voetpad gemonteerd worden, dienen op regelmatige afstanden door waarschuwingsbordjes, die aan afrasteringpalen veilig bevestigd worden of aan de afrasteringdraden geklemd zijn, kenbaar gemaakt te worden.

De waarschuwingsborden moeten aan de algemene plaatselijke bepalingen van de gemeente waar de elektrische afrastering geplaatst wordt voldoen (bijv. bordje moet aan beide zijden geel zijn en een opschrift volgens de inhoud "Pas op, elektrische afrastering" of het “bliksem”symbool bevatten. De grootte van het bord moet 200 mm x 100 mm bedragen).

Tussen de aardstaaf van het apparaat en ieder ander aardingssysteem, zoals bijv. de veiligheidsaarding van het stroomvoorzieningsysteem of van het telefoonsysteem, moet minimaal een afstand van 10m aangehouden worden.

Bij alle behalve bij op batterijen werkende apparaten met een gering vermogen, moet de aardstaaf van het apparaat minimaal tot op een diepte van 1 m in de bodem indringen.

Er dient op gelet te worden, dat geen kabels of buizen beschadigd worden.

Verbindingsleidingen, die bij een spanning van meer dan 1 kV werken en binnen in gebouwen lopen, moeten geïsoleerd zijn tegen de geaarde delen van het gebouw. Dit kan bereikt worden door voldoende afstand tussen de verbindingsleidingen en de constructie van het gebouw te laten of door geïsoleerde hoogspanningsleidingen voor de verbindingsleidingen te gebruiken .

Verbindingsleidingen, die in grond verlopen, moeten in beschermbuizen van isolatiemateriaal liggen of er moeten geïsoleerde hoogspanningsleidingen gebruikt worden. Er dient op gelet te worden, dat de verbindingsleidingen geen beschadigingen door hoeven van dieren of tractorbanden die in de boden zakken, kunnen oplopen.

Verbindingsleidingen mogen niet in dezelfde beschermbuis gelegd worden als de lichtnetvoorzieningsleidingen, communicatie- of dataleidingen.

Verbindingsleidingen en draden van elektrische afrasteringen mogen niet boven sterkstroom- of bovengrondse telecommunicatieleidingen gelegd worden.

Kruisingen met sterkstroomleidingen moeten voorkomen worden, waar het mogelijk is. Wanneer zo'n kruising niet te voorkomen is, moet deze onder de sterkstroomleiding verlopen en indien mogelijk in een haakse hoek.

Wanneer verbindingsleidingen en draden van elektrische afrasteringen in de buurt van een bovengrondse sterkstroomleiding verlopen, mogen de afstanden niet geringer zijn dan in de navolgende tabel.

Wanneer verbindingsleidingen en draden van elektrische afrasteringen in de buurt van een sterkstroomleiding gemonteerd worden, mag de hoogte boven de grond niet boven de 2,5 meter uitkomen. Deze hoogte geldt voor iedere zijde van een rechthoekige projectie van de buitenste leider van de sterkstroomleiding tot op de bodem, voor een afstand van:

- 2 m voor sterkstroomleidingen, die bij een nominale spanning tot 1.000 V werken.

- 15 m voor sterkstroomleidingen, die bij een nominale spanning van meer dan 1.000 V werken.

Wanneer verbindingsleidingen en draden van elektrische afrasteringen in de buurt van een telecommunicatieleiding of een telecommunicatiekabel gelegd worden, moet de afstand naar de leiding of de kabel tenminste 2 meter bedragen.

Elektrische afrasteringen die dienen om vogels te verschrikken, als omheining van huisdieren of voor training van dieren zoals koeien (koeientrainer), mogen alleen door apparaten met lage capaciteit verzorgd worden, waarmee nog een voldoende en veilige werking bereikt wordt.

Bij elektrische afrasteringen die bestemd zijn om vogels ervan te weerhouden op gebouwen te gaan zitten, mag de draad van de elektrische afrastering niet geaard zijn. De aarding moet als draad op isolatoren geschieden. Waarschuwingsbordjes (zie hierboven) moeten op alle plaatsen aangebracht worden, waar personen vrije toegang naar de elektrische geleiders kunnen hebben.

Een niet geëlektrificeerde afrastering, die prikkeldraad of draad met scherpe kanten bevat, kan ter ondersteuning van één of meerdere geëlektrificeerde draden van een elektrische afrastering toegepast worden. De ondersteunende afrastering bij de geëlektrificeerde draden moeten zo aangebracht zijn, dat veiliggesteld is, dat deze draden met een minimum afstand van 150 mm van elkaar verwijderd zijn.

Waar een elektrische afrastering een openbaar voetpad kruist moet in de elektrische afrastering op deze plaats een niet geëlektrificeerde poort aanwezig zijn of er moet een overgang door middel van een afrasteringovergang zijn. Op ieder van deze overgangen moeten de in de buurt liggen geëlektrificeerde draden gele waarschuwingsbordjes (zie hierboven) dragen.

De elektrische afrasterapparaten moeten volgens de in gebruiksaanwijzing omschreven positie geëxploiteerd worden.

Geschiedt de installatie van het apparaat binnen in een gebouw, dan dient erop gelet te worden, dat het elektrisch afrasterapparaat in geen geval in een brandgevaarlijke ruimte (schuur, stal) geëxploiteerd mag worden. Bovendien mogen geen licht ontvlambare materialen in de buurt van de afrastering of aan de aansluitingen van de elektrische afrasterapparaat opgeslagen worden.

Ter voorkoming van bliksemschade moet de afrasteringdraad op onbrandbaar materiaal via een overspanningbeveiliging met regelaar en vonkbaan aan de buitenwand van het gebouw aangebracht worden, voordat het elektrisch afrasterapparaat aangesloten wordt. Dit geldt ook voor combiapparaten, indien ze met een netadapter worden gebruikt.

Niet aan bestaande aardleidingen van het stroomnet aansluiten.

Iedere gebruiker van elektrische afrasteringen is wettelijk verplicht, het afrasterapparaat en de installatie regelmatig, volgens de gebruikersvoorwaarden te controleren, minimaal dagelijks!

- Zichtcontrole van het apparaat en de afrastering

- Meting van de minimumspanning van 2500 V op iedere plaats van de afrastering

Voor de exploitatie in de stal dienen uitsluitend speciaal daarvoor ontwikkelde apparaten gebruikt te worden!

Batterij- en accuapparaten in geen geval aan de stroomverzorging of dergelijke installaties aansluiten, die met netspanning in verbinding staan.

Overbelasting als gevolg van onweer kan de isolatie van schrikdraadapparaten beschadigen. In een dergelijk geval zou netspanning aanwezig kunnen zijn op de omheining met schrikdraad, waardoor mens en dier ernstig in gevaar kunnen worden gebracht.

Daarom adviseren wij altijd netgevoede schrikdraadapparaten alleen aan spanningsnetten aan te sluiten die via een aardlekschakelaar met een uitschakelstroom van maximaal 30mA beveiligd zijn.

Absolute noodzaak is de correcte opbouw van de schrikdraadomheining met extra vonkbrug en smoorspoel, zoals in de meegeleverde handleiding is beschreven. Bovendien is het zinvol om netgevoede schrikdraadapparaten tijdens onweersbuien van het net en indien mogelijk van de omheining te scheiden.

Is er voor de voeding geen net met aardlekbeveiliging beschikbaar en is het apparaat tijdens een onweersbui aangesloten gebleven, dan moet deze zonder meer gecontroleerd worden voordat deze opnieuw in gebruik wordt genomen. Daarvoor moet ten minste één netaansluiting beschikbaar zijn die beschikt over een aardlekschakelaar.

Ter controle wordt de aardaansluiting van het apparaat aan de aardleiding van dit spanningsnet aangesloten en vervolgens de netstekker van het apparaat verbonden met een door een aardlekschakelaar beveiligde contactdoos. "Tikt" het apparaat zoals het hoort en toont het geen afwijkingen ten opzichte van het normale gedrag, dan kan het apparaat weer aan de omheining worden aangesloten. Echter, als de aardlekschakelaar bij het aansluiten van het apparaat uitschakelt, dan mag het apparaat niet meer worden gebruikt en moet deze in een professionele werkplaats worden gerepareerd.

Indien de aansluitleiding van dit apparaat beschadigd wordt, moet ze door de fabrikant, diens klantenserviceafdeling of een gelijkaardig gekwalificeerd persoon vervangen worden om gevaren te vermijden. Service en reparaties alleen door bevoegde vakmensen!

Aarding
De juiste aarding is zeer belangrijk, omdat de gehele functie van het apparaat in belangrijke omvang daarvan afhangt!

Roestwerende aardpen na volledige montage tot aan de aanslag op een plaats met mogelijk hoge, constante vochtigheid in de bodem slaan.

Eventueel moeten in droge gebieden resp. bodems met geringe elektrische geleidingscapaciteit (bijv. zandgronden) één of meer aanvullende aardstaven (lengte ca. 1 meter) gebruikt worden, die in afstand van telkens ca. 3 m ten opzichte van elkaar in de bodem geslagen worden

Aansluiten

Voor de ingebruikname moet de bijgevoegde specifieke gebruiksaanwijzing gelezen worden Voor iedere handeling aan de aansluitingen van het apparaat dient altijd vastgesteld te worden, of het apparaat uitgeschakeld is respectievelijk niet met het net verbonden is!

Aansluitschema van het schrikdraadapparaat

Bij apparaten met batterijen op de juiste polen letten bij het monteren van de batterij: zwart = min; rood = plus.

Onderhoud van batterij en accu
Batterij - en accuspanning moeten regelmatig met een mogelijk nauwkeurig meetapparaat doorgemeten worden.

9 Volt droge batterij
• Voor de ingebruikname van de batterij moet de sticker, die de ontluchtingsopeningen afsluit, verwijderd worden. Dan is de batterij klaar voor gebruik.

• Let op : Ook een ontladen alkalische 9 V - batterij kan enige tijd na het uitschakelen van het apparaat een bijna normale spanning in het bereik 7,5 - 8,5 Volt bereiken De batterij is echter toch verbruikt en dient verwijderd te worden, omdat bij normale werking de spanning weer onder ca. 4,5 V daalt (ideale spanning: 7,8-9V, tijdens de actieve werking!).

• Diverse 9 Volt apparaten kunnen ook met 12 Volt bedreven worden. Belangrijk: Hiervoor moet een speciale adapterkabel van de fabrikant gebruikt worden en de aanwijzingen voor 12 Volt moeten in acht genomen worden.

12 Volt accu
• Een 12 V - loodaccu is bij de typische geringe belasting voor elektrische afrasteringen al bij een spanning van 11,9 V ontladen en dient onmiddellijk opgeladen te worden. Wij raden een oplading al aan bij 12,1 V, om een optimale levensduur te garanderen. Ook bij een korte ontlading onder 11 V wordt een normale loodaccu duurzaam beschadigd.

• Door overlading, d.W.Z. verder opladen van de accu na het bereiken van een maximale spanning van 13,8 V wordt niet alleen de accu beschadigd maar er kunnen ook accuzuren in aanzienlijke omvang uitlopen, die het elektrische afrastering kunnen beschadigen. (ideale spanning: 12,6 - 13,8V)

• In geen geval mag een accu langere tijd zonder controle aan het apparaat aangesloten blijven'

• 12 Volt accu's mogen alleen in geventileerde ruimtes met een geschikt oplaadapparaat opgeladen worden.

• Bij langere bedrijfspauzes (bijv. winterpauze) moeten de accu's aan een oplaadapparaat met een verzorgingsschakelaar aangesloten worden. Anders kunnen de accu's door hun zelfontlading duurzaam beschadigd worden.

• Apparaten die voor de werking met een 12 Volt natte accu bestemd zijn moge niet met een gel-accu uitgerust worden. Anders bestaat er explosieqevaarl!'

• Indien de batterijen resp. accu's ontladen zijn, moeten deze volgens de chemisch afvalvoorschriften verwijderd worden!

Garantie
Naast de wettelijke garantie garanderen wij een garantie volgens de navolgende voorwaarden:

• De garantie begint bij aankoopdatum. Garantieaanspraken worden uitsluitend na het voorleggen van de rekening resp. de kassabon erkend. Het retourneren geschiedt op kosten van de koper. De garantiereparatie geschiedt kosteloos, resp. wij behouden ons het recht voor, naar keuze een gelijkwaardig apparaat te leveren.

• De garantie geldt bij vakkundig gebruik volgens de gebruiksaanwijzing en vervalt bij het ingrijpen van onbevoegde personen alsook bij gebruik van niet originele reservedelen.

• We verhelpen naar onze eigen voorkeur door herstelling of evrvangen van het apparaat kosteloos alle tekortkomingen, die het gevolg zijn van materiaal- of fabricagefouten.

• De duur van de garantie en het adres van de garantiegever ontneemt u uit de bijgevoegde specifieke gebruiksaanwijzing.

• Accu's resp. batterijen van iedere soort, overspanningschades (o.a. bliksem) alsook schades door uitlopen van accuzuren zijn van de garantie uitgesloten.